PRIETENII

 

PROGRAM DE EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ PENTRU COPII: " PRIETENII EMOŢIILOR"  

Ce este?
"Prietenii Emoţiilor" reprezintă un program psihoeducaţional preventiv de dezvoltare a inteligenţei emoţionale şi de educaţie pentru sănătate.

Cui se adresează?

 • preşcolarilor începând de la vârsta de 4 ani
 • şcolarilor din ciclul primar,
 • activităţile sunt adaptate particularităţilor fiecărei vârste.

De ce?
În urma cercetărilor cu privire la factorii care contribuie la succesul adaptării şi atingerea succesului în viaţa de adult s-a identificat rolul deosebit de important al inteligenţei emoţionale, alături de IQ.

Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv.

Inteligenţa emoţională este necesară, de asemenea, copiilor pentru a soluţiona probleme precum: relaţionarea cu colegii de clasă şi joacă, dificultăţile lucrului în echipă, managementul emoţiilor în condiţii de examen, adaptarea la un nou context cultural şi social, situaţii de pierdere (divorţul părinţilor, pierderea unei persoane dragi), situatii imprevizibile. Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, al adolescenţei cât şi al vieţii adulte, într-o serie de domenii cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului şcolar etc.)

Ce este inteligenţa emoţională?
Daniel Goleman defineşte inteligenţa emoţională ca desemnând “o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională.”
           
Ce obiective urmăreşte programul "Prietenii Emoţiilor?"

 • Dezvoltarea inteligenţei emotionale
 • Dezvoltarea competenţelor sociale
 • Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere
 • Dezvoltarea abilităţilor de a rezolva probleme
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Creşterea gradului de adaptabilitate
 • Creşterea toleranţei la frustrare
 • Dezvoltarea acceptării necondiţionate de sine
 • Dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieţii

Ce beneficii are părintele?

 • Relaţionează mai bine cu copilul său
 • Îşi cunoaşte mai bine copilul prin prisma evaluărilor care au loc pe parcursul derulării programului
 • Se confruntă cu mai puţine probleme legate de copilul său atât în copilăria acestuia, cât şi în adolescenţă şi viaţa adultă
 • Beneficiază el însuşi de consiliere în vederea dezvoltării competenţelor emoţionale şi sociale ale copilului său

Ce tematică parcurg copiii?

 • Cine sunt eu? Cine sunt ceilalţi? (prin activităţi precum: “Ce pot spune despre mine?", "Corpul meu", Fapte bune/Fapte rele - concurs "Câte flori pot să adun în buchetul meu?", "Povestea băieţelului care nu ştia ce jucărie doreşte" etc. )
 • Emoţii (prin activităţi precum: "Ce sunt emoţiile?","Cum le spunem celorlalţi despre emoţiile noastre?", "Ordonează crescător emoţiile după intensitatea lor", "Frică reală/ frică imaginară" , "Broscuţa ţestoasă Tobias a învăţat cum să nu mai fie furioasă","Norul de vinovăţie" etc.)
 • Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor (“E acum momentul potrivit?”, “Povestea Teama de greşeli a Dorei”, "Din ce cauză se întâmplă?Care e efectul?" etc.)

Ce resurse sunt folosite?

 • planşe, fişe de lucru, creioane colorate
 • albume, poze, pliante, cărţi şi reviste;
 • mijloace audio-video;
 • plastilină, baloane etc.        

Cum se desfăşoară programul?

 • Activităţile cu copiii au loc cu o frecvenţă de o întâlnire pe săptămână, în perioada 1octombrie - 30 iunie.
 • Întâlnirile cu părinţii au loc după parcurgerea fiecărei teme, părinţii fiind informaţi în legătură cu acestea.
 • Fişele şi desenele copiilor împreună cu detalii despre activităţile parcurse sunt trimise părinţilor la sfârşitul fiecărei teme
 • Durata unei activităţi este de 40 minute

Descarcă prezentare PowerPoint "Prietenii emotiilor"